Popraw błędy!
OK
Paragn - objaśnienie
Faktura - objaśnienie
WEŹ UDZIAŁ

*ZGŁOSZENIA DO LOTERII MOŻNA WYSYŁAĆ KAŻDEGO DNIA TRWANIA LOTERII OD DNIA 14.11.2022 R. DO DNIA 23.12.2022 R.,
W GODZINACH OD 06:00:00 DO 21:59:59, WYŁĄCZNIE PO DOKONANIU ZAKUPU PROMOCYJNEGO.

LOSOWANIE NAGRÓD ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE KAŻDEGO DNIA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII OD 06:00:00 DO 21:59:59
(DZIENNIE PRZEWIDZIANYCH JEST 16 NAGRÓD, PO JEDNEJ W KAŻDEJ GODZINIE).

ZASADY I REGULAMIN
  • 1.ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 99 ZŁ*
  • 2.ZACHOWAJ ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU
  • 3.ZAREJESTRUJ ZAKUP W FORMULARZU PONIŻEJ
    I SPRAWDŹ OD RAZU, CZY WYGRAŁEŚ!
*Z LOTERII WYŁĄCZONE SĄ ZAKUPY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, WSZELKICH WYROBÓW TYTONIOWYCH, PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH, POJEMNIKÓW ZAPASOWYCH LUB REKWIZYTÓW TYTONIOWYCH I PRODUKTÓW IMITUJĄCYCH POWYŻSZE WYROBY, PRODUTÓW LECZNICZYCH, PREPARATÓW DO POCZĄTKOWEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT, BONÓW UPOMINKOWYCH, KART PODARUNKOWYCH.
Gwiazdki Prezenty
WEŹ UDZIAŁ
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.
Prezenty Bombki
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Fałszywe konkursy - skąd mam wiedzieć, że jest- to prawdziwa loteria Lidla?
Jedynym miejscem gdzie można zgłosić się do loterii jest strona www.swiatecznaloterialidla.pl. Nie wysyłamy zaproszeń do udziału ani w formie SMS ani drogą mailową. Prosimy takie wiadomości ignorować. A wszelkie podejrzane strony zgłaszać poprzez formularz kontaktowy Portalu Obsługi Klienta na www.lidl.pl
Dostałem sms / e-maila o konkursie - czy to jest świąteczna loteria?
Nie wysyłamy powiadomień SMS. Nie wysyłamy także maili z zaproszeniem do udziału w konkursie.
Jaki jest próg kwoty na paragonie, aby wziąć udział w loterii? Wydałem 200 zł, ale na paragonie posiadam produkty: alkohol, papierosy. Czy mogę wziąć udział w loterii?
Do wzięcia udziału w loterii uprawniony jest pełnoletni Klient z paragonem za min 99 zł po odjęciu kwoty za art. wyłączone (informacja na ich temat znajduje się w punkcie 4.3 regulaminu). Kwota 99 zł oraz wielokrotność kwoty 99 zł uprawnia do jednorazowej rejestracji paragonu co oznacza paragon równy i powyżej 99 zł= 1 los. Na paragonach uprawnionych do rejestracji będzie drukowana dodatkowa informacja o następującej treści:
ZAREJESTRUJ TEN PARAGON i WEŹ UDZIAŁ W LOSOWANIU KART PODARUNKOWYCH O WARTOŚCI 2000 zł
WIELKA ŚWIĄTECZNA LOTERIA LIDLA
Akcja trwa od 14.11.2022 do 23.12.2022
Regulamin i informacje o art.
wyłączonych na www.swiatecznaloterialidla.pl oraz na www.smolar.pl
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski
Kwota ujęta na paragonie
została pomniejszona o sumę
należną za artykuły wyłączone
z akcji, opisane w regulaminie.
Zachowaj paragon
Skąd się dowiem, czy wygrałem? W jaki sposób uczestnicy loterii będą informowani o wygranych? Czy i gdzie będą publikowane dane zwycięzców? W jakim czasie?
Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii www.swiatecznaloterialidla.pl, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
Czy zostanę poinformowany o tym, że nie wygrałem?
Tak, stosowny komunikat zostanie wyświetlony na stronie loterii www.swiatecznaloterialidla.pl zaraz po wysłaniu zgłoszenia, oraz drogą mailową na adres podany przy rejestracji z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, ale braku wygranej.
Jak zgłosić udział w loterii? Czy mogę wziąć udział w loterii inaczej, niż poprzez formularz na stronie internetowej? Czy będzie można zgłosić udział np. w sklepie?
Udział w loterii należy zgłosić tylko poprzez specjalnie przygotowaną do potrzeb loterii stronę internetową pod adresem: www.swiatecznaloterialidla.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii
Strona loterii nie działa itp.
Prosimy sprawdzić, czy adres mailowy został prawidłowo wpisany. Jeśli tak prosimy wykonać zdjęcie/zrzut ekranu tego co wyświetla się w przeglądarce ( informacja o błędzie, strona wyświetla się nieprawidłowo, nie ma formularza, itp) informację z jakiej przeglądarki i urządzenia korzysta Klient oraz czy korzysta z legalnego i aktualnego oprogramowania i wysłanie tych informacji na adres biuro@smolar.pl lub zgłoszenie tego pod numerem telefonu 42 636 90 97, pn-pt, godz. 9-17
Czy mogę zgłosić się do loterii kilkukrotnie? Czy mogę zgłosić kilkukrotnie ten sam paragon? Czy mogę wziąć udział w loterii kilkukrotnie w ciągu jednego dnia? Czy mogę zgłosić więcej niż 1 zakupy zrobione tego samego dnia, jeśli spełniają warunki?
W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).
W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. Zgłaszać można się dowolnie często, ale za każdym razem z nowym paragonem po dokonaniu nowego zakupu promocyjnego. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
Co to są nagrody natychmiastowe? Jakie są nagrody? Czy w loterii są jeszcze inne nagrody niż nagrody natychmiastowe?
Do wygrania w loterii są tylko nagrody natychmiastowe. Nagrodą natychmiastową w loterii są elektroniczne karty podarunkowe Lidl o łącznej wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Każda karta podarunkowa Lidl ważna będzie do dnia 28.02.2023 do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Lidl (tj. z wyłączeniem sklepu internetowego Lidl).
O co chodzi z bramkami czasowymi? Czy losowana jest jedna nagroda natychmiastowa dziennie na całą Polskę?
Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 40 (słownie: czterdzieści) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 06:00:00 i trwa do godziny 21:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 14.11.2022 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 23.12.2022 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r. od godziny 06:00:00 do godziny 21:59:59) otwartych zostanie odpowiednio 16 bramek czasowych, po 1 bramce czasowej w każdej z ww. godzin zegarowych. Łącznie w ww. okresie otwartych zostanie 640 bramek czasowych
Jak skontaktować się z organizatorem? Chciałbym zgłosić reklamację. Jak to zrobić?
Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 10.02.2023 r.
W jakich sklepach będę mógł użyć wygranej karty? Czy wygraną mogę wykorzystać również w sklepie internetowym?
Elektroniczne karty podarunkowe będzie można wykorzystać do 28.02.2023 wyłącznie w stacjonarnych sklepach Lidl
W jaki sposób/do czego wykorzystane zostaną dane, które podaję rejestrując się do loterii?
Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w punkcie 20 regulaminu.
Czy zakupy dokonane na fakturę na firmę mogę zarejestrować w loterii?
W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne.
Od kiedy trwa promocja i jak długo?
Wielka świąteczna loteria Lidla trwa od 14.11.2022 do 23.12.2022
Do kiedy mogę wykorzystać karty podarunkowe?
Elektroniczne karty podarunkowe będzie można wykorzystać do 28.02.2023 wyłącznie w stacjonarnych sklepach Lidl
Gwiazdka
KONTAKT
ORGANIZATOREM PROMOCJI JEST SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO – REKLAMOWA ROBERT WOJKOWSKI
TEL.: (42) 636 90 97
UL. INŻYNIERSKA 15
93-569 ŁÓDŹ
Bombka